x

货运宝物流--保险服务即将升级到新平台

2017-12-13 11:28:45

升级时间为12月15日上午7时开始,预计30分钟完成,升级期间暂停投保。

投保请关注货运宝保微信公众号,新系统投保更方便,同时将有更多优势保险产品上线。升级后“保险服务”不提供投保、历史保单查询,如需历史保单请用户提前下载或联系客服400-699-7856。

货运宝物流

                                       2017年12月13日